Nieuws    About    CartOtheek    Kalender    Resultaten    Inschrijvingen    FotOs    Jeugd    Clubblad    Winkel   

Welkom

Nieuws

About

CartOtheek

Kalender

Resultaten

Inschrijvingen

FotOs

Jeugd

CLUBBLAD

WINKEL

Intern

Mapico
  » hOt items

Dinsdag 6 oktober:
Bestuursvergadering.

Vergadering gaat door in café CASINO op de Grote Markt te Diest. Aanvang 20 uur.

Zaterdag 10 oktober:
Leuven O-series.

Deze wedstrijd gaat door in Heverlee aan de Sportoase. Meer info via O'Punch.

Zondag 18 oktober:
BK midden.

Dit Belgisch Kampioenschap gaat door op de Weyervlakte (Hechtel-Eksel). Baanlegger Patrick W. doet er alles aan om, ondanks de Coronacrisis, hier een aangename wedstrijd van te maken.

Zaterdag 24 oktober:
Leuven O-series.

Deze wedstrijd gaat door in Heverlee aan De Hemptinne. Meer info via O'Punch.

Vrijdag 30 oktober:
Avond-O.

Voor deze avondwedstrijd trekken we naar de IJzeren Paal in Hechtel-Eksel alwaar Rudi A. onze gastheer is.

Dinsdag 3 november:
Bestuursvergadering.

Vergadering gaat door in café CASINO op de Grote Markt te Diest. Aanvang 20 uur.

Vrijdag 20 november:
Avond-O.

Deze avondwedstrijd gaat door op de kaart Hertberg. Marc K. zorgt er voor dat iedereen weer aan zijn trekken komt.

06/02/2011 door Walter Van Krunckelsven
20110205: Algemene Vergadering

Onze Algemene Vergadering kende weer een behoorlijke opkomst alhoewel dit natuurlijk altijd nog stukken beter kan. <br />Op sommige punten volgde een rustige bespreking maar bij andere punten werd er soms heftig gediscuteerd maar steeds op een constructieve manier met als doel een verbetering voor onze club.

De klassieke onderwerpen op de agenda zoals de openingsrede van de voorzitter, het verslag van de secretaris, de materiaalmeester, de penningmeester en de Omegashop kenden een rustig verloop met hier en daar een vraag voor verduidelijking.<br /><br />Ook het voorstel voor de begroting 2011 werd vlot afgewerkt maar de discussie werd volledig opengetrokken toen de voorstellen van VVO op tafel kwamen welke betrekking hadden op de begroting 2012. We gaan hier verder niet op in; de Omegavertegenwoordigers in de diverse niveaus kennen het Omegastandpunt en zullen dit dan ook met hand en tand verdedigen.<br /><br />Rond de herverdeling van bepaalde taken werd ook ruime tijd stilgestaan en voor alle punten waar een oplossing voor gezocht moest worden, werd deze ook gevonden.<br />Onze voorzitter Roger Aerts zoekt al jaren naar iemand om hem te vervangen. Gezien de recente ontwikkelingen rond zijn andere verantwoordelijkheden moest er dringend een oplossing uit de bus komen. Zoon Rudi werd bereid gevonden om deze taak over te nemen doch door zijn dringende beroepsverplichtingen op korte termijn, zal deze wissel pas in voege treden vanaf 1 mei. <br />Ook rond de co�rdinatie van de kantine (zoeken en vastleggen van kantine, aanslepen van materiaal, aankoop van eten en drank, uitbating, ...) moesten we op zoek naar vervanging voor het duo Diane-Albert. Dat dit niet eenvoudig ging zijn wisten we op voorhand doch door een verdeling van deze taken over Paulette, Maria, Frans en Rudi kon ook hier een oplossing uitgewerkt worden.<br />In Bart Willems vonden we de geschikte persoon om een deel van de bevoegdheden van Jan Delobel (bestuurslid Omega + vertegenwoordiger in de VVO Sport- en Kaartcommissie) over te nemen. <br />Tenslotte zochten we ook iemand die de verantwoordelijkheid van het clubblad wou overnemen en hier stelde Frederik Loeckx zich kandidaat. Waarschijnlijk zal het maartnummer van uw geliefd clubblad reeds in een nieuw kleedje gestoken zijn.<br />De oudgedienden werden door alle aanwezigen met een gemeend en welverdiend applaus bedankt; aan de nieuwe ploeg wensen we het allerbeste en natuurlijk zullen zij indien nodig nog beroep kunnen doen op de ervaring van hun voorgangers.<br /><br />In het punt varia tenslotte werd ruim aandacht besteed aan de voorbije Staten Omegaal. Het bestuur had reeds een eerste bezinning over de resultaten (hetgeen zich reflecteert in een beduidende provisie voor een aantal activiteiten in de begroting 2011) en afspraak werd gemaakt om iedere volgende bestuursvergadering �#65533;n project in detail aan te pakken. Prioriteiten werden gesteld en voor het bestuur (en dit werd geconfirmeerd door de AV) is het jeugdbeleidsproject prioriteit nummer 1. Op de bestuursvergadering in maart zal dit dus uitgebreid aan bod komen en we hopen dat dan kort erna de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn.<br />Personen die het verslag van de Staten Omegaal willen ontvangen kunnen contact opnemen met Karl K of met Walter VK.

Powered by CuteNews

Zoek in de Omega-website:

Author: In archives